หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง (Tension membrane roof)

รับออกแบบ และติดตั้งผ้าใบแรงดึงสูง การออกแบบผ้าใบแรงดึงสูง และติดตั้ง หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง เป็นหลังคาที่มีรูปทรงแตกต่างจากกันสาด และหลังคาประเภทอื่น ออกแบบตามจินตนาการของลูกค้า วัสดุผ้าใบคุณภาพสูงอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คำนวณโครงสร้างโดยวิศกรผู้ชำนาญเฉพาะทาง ในกรณีต้องการติดตั้งหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็น Landmark ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจุดเชื่อมต่อโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่ จึงขอให้ท่านได้นำเสนอรูปแบบ หรือความต้องการ พร้อมงบประมาณ เพื่อให้วิศวกรได้ประเมินราคา หลังคาผ้าใบแรงดึงสูงขนาดเล็ก ออกแบบตามจินตนาการของลูกค้า วัสดุผ้าใบคุณภาพสูงอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คำนวณโครงสร้างโดยวิศกรผู้ชำนาญเฉพาะทาง โครงสร้างโลหะ หลังคาโชว์ส่วนโค้งเว้า เรียงรายดูเป็นระเบียบ หรือจัดวางเป็นกลุ่มเล็กๆ มองดูจากระยะไกลเป็นแนวสายตา สามารถจัดวางเว้นระยะเช่นตารางหมากรุก จัดวางแบบ 1 หลังคาหรือแบบจุดเดียว 4 หลังคา