กันสาดพับเก็บได้ | บ้านพฤกษา

ติดตั้ง กันสาดพับเก็บได้ ระบบเมนวล สามารถลดแสงสะท้อน รังสีความร้อนที่อาจเข้ามาในอาคาร ช่วยปรับแสงสว่างภายในอาคาร และยังมีส่วนเพิ่มพื้นที่ใช้สอยในการใช้งาน ผ้าใบกันสาดมีความแตกต่างกันทั้งสีและลวดลายกว่า 150 แบบให้เลือกใช้