หลังคาเลื่อน

เยี่ยมชมติดตั้งในบ้านตัวอย่าง โครงการ CASA Cityบริหารงานโดย Q House ดอนเมือง – ศรีสมาน หลังคาเลือนเป็นหมวดที่มีได้หลายวัสดุ ตามการออกแบบ และสถานที่ติดตั้ง หลังคาประเภทนี้โดยส่วนใหญ่ติดตั้งด้านข้างและด้านหลังอาคาร เนื่องจากการใช้งานวัสดุทำได้หลากหลายประเภทตามแต่ความต้องการ ในที่นี้เราขอแนะนำ “หลังคาเลื่อนที่ทำจากวัสดุโพลีคาร์บอเนต” ที่สามารถทำให้ที่พัก อาคารของท่าน มีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก พร้อมทั้งช่วยให้แสงสว่างเข้ามาในอาคาร การเลือกใช้หลังคาเลื่อนโพลีคาร์บอเนต สำหรับติดตั้งหลังคาเลื่อนในบริเวณ ห้องอาหาร ด้านหลังโรงประชุม หรือบริเวณที่มีการตกแต่งสวนภายในอาคาร เพื่อช่วยให้แสงสว่างเข้ามาภายในห้อง การใช้งานเพื่อให้แสงส่องสว่างผ่านหลังคาเลื่อนลงมา จะช่วยประหยัดพลังงาน วัสดุสะท้อนรังสีความร้อน เหมาะสำหรับอาคารที่ต้องการระบายอากาศในบางเวลา สะดวกสำหรับการซ่อมบำรุงด้านบนหลังคา หรือการขนถ่ายวัสดุ อาคารที่มีการจัดสวนในอาคาร นอกจากการใช้วัสดุโพลีคาร์บอเนต แล้วยังมีวัสดุหลังคาเลื่อนเมทัลชีท และหลังคาเลื่อนไวนิล ทั้งสามวัสดุมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน สำหรับหลังคาเลื่อนเมทัลชีทมีความคงทนในการใช้งานกว่า 10 ปี ด้วยวัสดุการเคลือบผิวกันสนิม มีความทึบแสงภาพพื้นที่จึงไม่ต่างจากหลังคาปกติเท่าใดนัก