เตรียมพร้อมรับหน้าฝน

ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี จะเริ่มมีพายุฤดูร้อนซึ่งมักพัดพาเอาลมกรรโชกแรง เราจึงต้องคอยตรวจเช็คความพร้อมของบริเวณที่พักอาศัยของเรา เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น การตรวจเช็คสิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ป้ายที่ติดตามที่สูง ต้นไม้ที่มีความสูงบริเวณรอบๆ บ้านของเรา ว่ามีความมั่นคงเมื่อต้องเจอกับลมกรรโชกแรงหรือไม่ สิ่งเหล่านี้อาจนำมาซึ่งความเสียหายให้กับที่พักอาศัยของเราได้ ถ้าหากมีกิ่งไม้ใหญ่ยื่นเข้ามาอยู่ในบริเวณที่มีความเสี่ยงที่อยู่ในจุดที่อาจสร้างความเสียหายได้ ควรริดรอนกิ่ง และใบออกเพื่อทำให้เกิดการต้านลมที่น้อยลง การตรวจเช็คสภาพหลังคาเพื่อพร้อมรับกับฤดูฝน การตรวจเช็คสภาพ โพลีคาร์บอเนตชนิดโปร่งแสง หลังคาโพลีคาร์บอเนตในท้องตลาดมีทั้งชนิดที่เป็นแบบชิ้นเดียว(ชั้นเดียว) และอีกชนิดมีลักษณะคล้ายกล่องลูกฟูกซึ่งมีมากกว่า 1 ชั้น สำหรับชนิดแรกปัญหาจะน้อยกว่าชนิดหลังมาก หลังคาชนิดหลังมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่า และเมื่อใช้งานไปประมาณ 5-6 ปีควรตรวจเช็คสภาพว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีหรือไม่ โดยเช็คได้โดยการมองจากด้านล่าง ในกรณีหลังคาที่เริ่มมีปัญหาการเสื่อมสภาพ จะเริ่มมีตะไคร่น้ำจับในจุดต่างๆ เนื่องจากการแตกของพื้นผิวส่งผลให้มีน้ำบางส่วนสอดแทรกลงไปในชั้นพื้นผิว และเกิดตะไคร่น้ำจับ หากหลังคาในจุดที่เริ่มพบการเสื่อมสภาพอยู่ในจุดที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ ควรขึ้นไปตรวจเช็คและเปลี่ยนใหม่     การตรวจเช็คสภาพ หลังคาประเภทเมทัลชีท ค่อนข้างปัญหาจากการใช้งานน้อย ปัญหาที่มักพบกับหลังคาเมทชีทที่ติดตั้งมานานคือ ฉนวนกันความร้อนมักหลุดล่อนออกมาเนื่องจากในช่วงแรกๆ จะมีการใช้กาวประสาน และทำด้วยแรงงานคนไม่ได้มาจากโรงงาน ส่งผลให้เสียงดังเมื่อมีฝนตกกระทบ ซึ่งวิธีการจัดการลดเสียงของหลังคาประเภทนี้ทำได้ตั้งแต่การฉีดโฟมไว้พื้นเพดาน การใช้ฉนวนกันความร้อนแบบเส้นใยปู ซึ่งปัญหาเล็กน้อยเหล่านี้ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไร การตรวจเช็คสภาพ ประเภทหลังคาผ้าใบ การตรวจสอบการเสื่อมสภาพค่อนข้างลำบาก เนื่องจากขึ้นอยู่กับวิธีการดูแลรักษาถูกต้องตามการออกแบบของผู้ผลิตหรือไม่ ซึ่งมีผลต่อชั้นเคลือบผิวว่าคงอยู่หรือไม่ ซึ่งจะทำให้เกิดการเสื่อมสภาพเร็วมากขึ้น สีซีดจางอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการเลือกใช้ประเภทผ้าใบให้ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานออกไป และสีสรรสดใสยาวนาน การเลือกใช้ผ้าใบที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับการรับรอง […]