หลังคาเปิด-ปิดได้ @KFC ภูเก็ต

หลังคาเปิด-ปิดได้ @KFC ภูเก็ต

หลังคาเปิด-ปิดได้ @KFC ภูเก็ต

ซันไชนด์เชดส์(ไทยแลนด์) บริการติดตั้ง กันสาดพับเก็บได้ หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้