หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง (Tension membrane roof)

ผ้าใบแรงดึงสูง

รับออกแบบ และติดตั้งผ้าใบแรงดึงสูง การออกแบบผ้าใบแรงดึงสูง และติดตั้ง หลังคาผ้าใบแรงดึงสูง เป็นหลังคาที่มีรูปทรงแตกต่างจากกันสาด และหลังคาประเภทอื่น ออกแบบตามจินตนาการของลูกค้า วัสดุผ้าใบคุณภาพสูงอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คำนวณโครงสร้างโดยวิศกรผู้ชำนาญเฉพาะทาง

ในกรณีต้องการติดตั้งหลังคาผ้าใบแรงดึงสูงขนาดใหญ่ เพื่อให้เป็น Landmark ในบางกรณี อาจจำเป็นต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีจุดเชื่อมต่อโครงสร้างให้มีขนาดใหญ่

จึงขอให้ท่านได้นำเสนอรูปแบบ หรือความต้องการ พร้อมงบประมาณ เพื่อให้วิศวกรได้ประเมินราคา
หลังคาผ้าใบแรงดึงสูงขนาดเล็ก

ออกแบบตามจินตนาการของลูกค้า วัสดุผ้าใบคุณภาพสูงอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี คำนวณโครงสร้างโดยวิศกรผู้ชำนาญเฉพาะทาง

ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
โครงสร้างโลหะ หลังคาโชว์ส่วนโค้งเว้า เรียงรายดูเป็นระเบียบ หรือจัดวางเป็นกลุ่มเล็กๆ มองดูจากระยะไกลเป็นแนวสายตา สามารถจัดวางเว้นระยะเช่นตารางหมากรุก จัดวางแบบ 1 หลังคาหรือแบบจุดเดียว 4 หลังคา

โครงสร้างขนาดใหญ่ริมทะเล
เป็นการสร้าง Landmark สำหรับอ่าว หาด ทำให้สะดุดตาแต่ไกล โครงสร้างขนาดใหญ่นำเข้าจากต่างประเทศ เนื่องจากริมทะเลมีลมแรงเกือบตลอดปี และบ่อยครั้งที่มีดีเปรสชั่นเข้า ต้องรับแรงปะทะมหาศาล สังเกตได้ว่าเราไม่สามารถทำหรือผลิตโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้ในประเทศได้ ทั้งข้อจำกัดของขนาดอุตสาหกรรมในประเทศ และความคุ้มค่าในการผลิต

เล่นระดับ เน้นดึงดูดความสนใจ
ประโยชน์ในการป้องกันแสงอาทิตย์ และการดึงดูดความสนใจของผู้คน คืออีกจุดเด่นของหลังคาผ้าใบแรงดึงสูง
การติดตั้งผ้าใบแรงดึงสูงลักษณะโดมบนที่สูงก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยดึงดูดความสนใจ และการใช้งานในลักษณะนี้ก็ค่อนข้างแปลกตา ป้องกันแสงแดดได้ดี อากาศถ่ายเทสะดวก

ซันไชนด์เชดส์(ไทยแลนด์) บริการติดตั้ง กันสาดพับเก็บได้ หลังคาผ้าใบเปิด-ปิดได้